ຄູ່ມື,ໂປຣແກຣມ ແລະ ໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ລຳດັບ ຊື່ ລາຍລະອຽດ ດາວ໌ໂຫລດ
1 ມາດຕະຖານເວັບໄຊທ໌ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ເນື້ອໃນ ແລະ ຕົວຢ່າງ ມາດຕະຖານເວັບໄຊທ໌ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ດາວ໌ໂຫລດ
2 ຄູ່ມືການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ເນື້ອໃນ ແລະ ຕົວຢ່າງ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
3 ຄູ່ມືແນະນຳການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ເນື້ອໃນ ແລະ ຕົວຢ່າງແນະນຳການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
4 ໄຟລ໌ wordpress ເວີຊັນ 5.0.3 Wordpress ຄື ໂປຣແກຣມສຳເລັດຮູບທີ່ມີໄວ້ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດການເນື້ອຫາເທີງອີນເຕີເນັດ ດາວ໌ໂຫລດ
5 ໂປຣແກຣຈຳລອງ Xampp ເວຊັນ win32-5.6.38 XAMPP ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບການຈໍາລອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນລັກສະນະ ເວັບເຊີເວີ(Web Server) ດາວ໌ໂຫລດ
6 mh-magazine-lite ເປັນສ່ວນສະແດງຜົນພາຍນອກ ແລ້ວຍັງມີ Function ເສີມຕ່າງໆມານຳ ແຕ່ລະ Theme ກໍຈະມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະ Themes ດາວ໌ໂຫລດ
7 ml-slider ເວີຊັນ 3.10.2 ຄືສ່ວນເສີມຂອງ Wordpress ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
8 m-chart ເວີຊັນ 1.7.5 ຄືສ່ວນເສີມຂອງ Wordpress ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
9 tablepress ເວີຊັນ 1.9.1 ຄືສ່ວນເສີມຂອງ Wordpress ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
10 backupwordpress ເວີຊັນ 3.8 ຄືສ່ວນເສີມຂອງ Wordpress ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ
11 Visitors traffic real time statistics ຄືສ່ວນເສີມຂອງ Wordpress ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ ດາວ໌ໂຫລດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ | ກົມບໍລິການ | ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ

ໂທ: 021 264322 | ແຟັກ : 021 264322

ອີເມວ : itsupport@lsb.gov.la | ເວັບໄຊທ໌ : www.lsb.gov.la

ສະຖານທີ: ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ